Tvorba Kódovej Kresby verzia 1.3.4 - aktualizácia 17.10.2017
  SprávaKnižníc   NastavenieKonverzie   Download Návod  
Zadaj súbor (*.stx):
Vyber knižnicu zo zoznamu:
Zadaj mierku: 1 :

Vytvorit nový súbor s bodmi (*_body.vtx)- znak,číslo,výška,kód
Načítať body do súboru - znak,číslo,výška,kód
Bez hľadania neexistujúcich kódov
Bez pomocných prvkov

Parametre pre pomocný text:
Vrstva = D = F = H = K = U =

autor: Peter Kokles / peter.kokles@gmail.com / www.pkgeo.sk

VSTUPNÝ SÚBOR BEZ DIAKRITIKY