KONTAKT

Fakturačné údaje :

Názov : Peter Kokles

Sídlo : Dolinky 1338/14, 962 12, Detva

IČO : 36875490

DIČ : 1046258136

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu (IBAN) : SK30 5600 0000 0074 7570 7001

Nie som platca DPH.

Kontakt :

mobil : 0903 922 709

e-mail : peter.kokles@gmail.com

 

Na telefóne som 24 hod. denne a 31 dní v mesiaci. :-)